Wat is jobcoaching?

rgb(0,148,179)
/sites/default/files/default_images/bg.png

Jobcoaching en tewerkstellingsondersteuning zijn een professionele strategie gericht op de werknemer, de collega’s en de werkgever. Jobondersteuning (of jobcoaching) is een interactief proces, dat de werknemer ondersteunt om met succes nieuwe rollen aan te nemen en zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Jobondersteuning zal het bedrijf helpen om diversiteit op de werkvloer mogelijk te maken en op een geslaagde manier mensen met diverse beperkingen en ondersteuningsnoden op te nemen. Jobondersteuning en ondersteunende technologieën die worden gebruikt zijn discreet en passen bij de bedrijfscultuur. Natuurlijke ondersteuning van collega’s wordt daarbij mogelijk gemaakt en aangemoedigd.

Het aanbieden van ondersteuning op en naast de werkvloer is cruciaal voor heel wat mensen met een beperking of (arbeids)handicap of andere kwetsbare groepen, opdat ze betaalde tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt kunnen vinden en behouden.

Een jobcoach is iemand die gepaste ondersteuning biedt op de werkvloer zowel voor de werknemer, werkgever en de collega's. De geboden ondersteuning kan een soort mentorship zijn, maar kan bijvoorbeeld ook gaan over adviezen over financiële of andere steunmaatregelen. Jobcoaching kan vele vormen aannemen en in vele verschillende situaties ingeschakeld worden. Er zal vooraf steeds op basis van de specifieke vraag en situatie een plan op maat opgemaakt worden. De frequentie van de bezoeken die een jobcoach brengt op de werkvloer aan een (nieuwe) werknemer, zal afhankelijk zijn van zijn noden en die van de werkgever en collega’s.

Jobcoaching is een professionele, kwaliteitsvolle dienst die gratis wordt aangeboden. 

 

Inwerken van een nieuwe medewerker?

Een jobcoach begeleidt jou en je nieuwe medewerker gedurende de eerste 6 maanden van zijn of haar tewerkstelling in jouw bedrijf. Het resultaat: een tevreden medewerker die lang bij je aan de slag blijft.

Een jobcoach begeleidt zowel jou, je team als je nieuwe medewerker op de werkvloer.

  • De jobcoach helpt je medewerker om zich vlot en snel te integreren en goed te functioneren binnen je team. De jobcoach werkt samen met je nieuwe medewerker aan arbeidsattitude en vaardigheden, het verbeteren van omgangsvormen en algemene communicatie. Het resultaat? Je nieuwe medewerker wint aan vertrouwen, vindt structuur in zijn taken en kan de juiste prioriteiten leggen. 
  • De jobcoach geeft je advies over tewerkstellingsmaatregelen en ondersteunt het onthaalbeleid. De jobcoach informeert je bijvoorbeeld over peter- of meterschap, competentiegericht werken en functioneringsgesprekken.

Spreekt je medewerker niet goed Nederlands? Dan wordt de jobcoaching gecombineerd met taalcoaching. Zo verhoogt de kans op een duurzame tewerkstelling.

De coaching duurt maximaal 6 maanden en is gratis als:

  • je medewerker in Vlaanderen werkt en
  • minder dan een jaar in jouw bedrijf aan de slag is

 

 

 

Een medewerker heeft het moeilijk in zijn/haar job omwille van een gezondheidsprobleem, een chronische klacht, een arbeidsbeperking,... 

Je wil je medewerker graag extra ondersteunen omdat je merkt dat hij/zij het moeilijk heeft op de werkplek. 

Als een medewerker het moeilijk heeft op het werk door een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking, kan hij/zij gratis gespecialiseerde jobcoaching krijgen van een GOB-Werkplekarchitect

De GOB-Werkplekarchitect begeleidt je medewerker op de werkvloer. Hij bekijkt welke noden je medewerker heeft en zoekt hiervoor een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door kleine aanpassingen aan de werkplek, de manier van communiceren of het herbekijken van het takenpakket. Hij coacht ook jou als werkgever en de collega's zodat zij weten hoe ze rekening kunnen houden met de situatie van je medewerker.

Deze dienstverlening kan plaatsvinden op elk moment van de loopbaan en er staan geen limieten op de duur van de begeleiding. De frequentie van de begeleiding zal in overeenstemming bepaald worden. Deze dienstverlening is volledig gesubsidieerd. 

 

 

Re-integratie op de werkvloer

Een medewerker valt langdurig uit. Hoe bewaar je de know-how in je bedrijf? Hoe faciliteer je een vlotte re-integratie?

Krijg je te maken met het langdurig uitvallen van een medewerker wegens ziekte, een ongeval,...? Dan zit je wellicht met heel wat vragen. Hoe zorg je dat je andere medewerkers niet overbelast geraken? Hoe blijf je contact houden en is dat wenselijk? Hoe kan je je medewerker ondersteunen wanneer hij terug aan de slag wil, is een graduele opstart mogelijk?

Samen met een GOB-Werkplekarchitect maak je een plan op. Contact blijven houden met je medewerker is bijvoorbeeld heel belangrijk, maar niet evident. En ook als hij/zij terug aan de slag kan, is het belangrijk dit te doen zonder de persoon te overbelasten. 

Contacteer vrijblijvend een GOB-Werkplekarchitect voor meer informatie. Deze dienstverlening is volledig gesubsidieerd.

 

 

Jobcoaching voor personen met diagnose kanker.

Specifiek voor personen met diagnose kanker, of werkgevers die te maken krijgen met medewerkers met diagnose kanker, is er de Rentree dienstverlening. Bij een Rentree coach kan je terecht met al je vragen over kanker en werk. De coach helpt bij het uitwerken van een re-integratie traject.

Voor meer info over de Rentree dienstverlening kan je terecht op www.rentree.eu of neem contact op met het centrale aanmeldingspunt: rentree@dewerkplekarchitecten.be / 0487 90 74 80

Specifiek voor werkgevers werd de website www.kankerenwerk.be uitgewerkt. Op deze site vind je adviezen en concrete tips als je te maken krijgt met een werknemer met een kankerdiagnose.

Deze dienstverlening is volledig gratis.

 

 

Jobcoaching met corona-toets

Naar aanleiding van de Corona-crisis werd een speciale dienstverlening opgestart voor mensen die angst ervaren om (terug) aan het werk te gaan tijdens deze pandemie. Merk je dat er vragen leven zoals:

  • Is het wel veilig op het werk?
  • Hoe ga ik om met collega's?
  • Ik moet het openbaar vervoer nemen maar voel me niet daarbij niet veilig.

Dan kan je een GOB-Werkplekarchitect contacteren. De jobcoach helpt de medewerker om te gaan met deze vragen en zich terug veilig te voelen op het werk.

Deze dienstverlening is volledig gratis.

Lees hier enkele getuigenissen

De job- en taalcoaching die Werkplekarchitect Compaan biedt aan onze medewerkers levert een continue meerwaarde op. Zeker nu in deze coronatijd bewijst dit extra zijn nut. Een externe coach zoals Lieve helpt medewerkers beter omgaan met de impact van deze crisis. Zij helpt vragen, waar zij mee zitten, op te lossen. Zo blijven onze medewerkers gemotiveerd aan de slag!

Nathalie Van Gheluwe, HR-manager bij Culinor Food Group

 

AppliTek schakelde de waardevolle jobcoaching in van Werkplekarchitect I-Diverso toen ze een persoon met Autisme in dienst namen. Het hele team stond zeer open voor de nieuwe medewerker, maar al snel werd duidelijk dat dit niet zo evident was om iemand met ASS te integreren. We botsten op onze eigen grenzen. Bij het omgaan met iemand met ASS is communicatie een kern begrip. Door je als werkgever te laten begeleiden, kan je in je opzet slagen. De meerwaarde van jobcoaching is heel erg duidelijk. Moesten we dit niet gedaan hebben, hadden we onze werknemer al lang opgegeven door onwetendheid van onze kant en weinig feedback van de werknemer. 

Marie Huygebaert, senior manager R&D